ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்களில் புகையிலை மற்றும் புகைப்பழக்கம் தொடர்பான விளம்பரங்களைத் தடுப்பதற்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கும் நடவடிக்கை என்ன ? என்று நாடாளுமன்றத்தில் 21.03.2023 அன்று கேள்வி எழுப்பினேன். அதற்கு அம

Views : 14

பதிவு செய்த நாள் 22-Mar-2023

ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்களில் புகையிலை மற்றும் புகைப்பழக்கம் தொடர்பான விளம்பரங்களைத் தடுப்பதற்கு எடுக்கப்பட்டிருக்கும் நடவடிக்கை என்ன ? என்று நாடாளுமன்றத்தில் 21.03.2023 அன்று கேள்வி எழுப்பினேன். அதற்கு அமைச்சர் அளித்த பதில்