ராணுவத்தில் பெண்களை பாலின ரீதியாக பாகுபடுத்தக்கூடாது, அவர்களைத் தாக்குதல் பிரிவிலும் சேர்க்கவேண்டும்”

Views : 385

பதிவு செய்த நாள் 15-Dec-2022

நாடாளுமன்றத்தில் நான் ஆற்றிய உரை